Sparta Hockey Camp - Přihláška

« zpět na úvodní stránku

Prohlášení

 • 1. Podřizuji se dobrovolně disciplíně na plánovaných akcích, při odpočinku, jídle, v denním pořádku, spaní a hygieně.
 • 2. Zavazuji se, že budu pečlivě zacházet s předměty v ubytovacím prostoru, jakož i se sportovním nářadím, které bude k dispozici, a že je nebudu svévolně poškozovat. V případě poškození majetku hradí škodu za své dítě jeho zákonný zástupce!
 • 3. Podřídím se disciplíně trenérů a opatrovatelů. Souhlasím s tím, abych byl ze Sparta Hockey Campu vyloučen, bez finančního nároku v případě, že se přes opakovaná napomenutí dopustím porušení disciplíny.
 • 4. Účastním se na vlastní nebezpečí. V případě eventuálního úrazu neexistuje žádný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči vedení školy.
 • 5. Souhlasím, aby můj syn/dcera spal/la na patrové posteli.
 • Storno podmínky: přihláška se zaplacením zálohy stává závaznou. Pokud se účastník odhlásí:
  a) do 31. 05. 2023 - stornopoplatek činí 30 % ze zálohy
  b) po 31. 05. 2023 - stornopoplatek činí 50 % ze zálohy
  c) po 01. 07. 2023 - stornopoplatek činí 100 % ze zálohy
 • Hráč bude plně zaregistrován pouze v případě, že zaplatí zálohu do 7 dnů po obdržení potvrzení do zařazení do kurzu.
Souhlasím s podmínkami