Vzdělávací aktivity

Společnost HC Sparta Praha a.s. od 1. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004456 a názvem JSME VZDĚLANÁ (S)PARTA. Cílem projektu je prostřednictvím komplexu plánovaných vzdělávacích aktivit posílit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců HC Sparta Praha a.s. a zajistit tak, že budou kompetentní v pracovních činnostech, za které zodpovídají. Pro zaměstnance je připraven ucelený systém vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. V projektu bude proškoleno celkem 21 osob. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

Během prvního roku trvání projektu se realizovaly kurzy v oblasti obecných IT dovedností, měkkých manažerských dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy. Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností účastníků projektu, a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Tohoto cíle bylo dosaženo díky odborně vedeným kurzům, díky nimž mohli účastníci získané znalosti a dovednosti promítnout do své praxe.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Zikmund: Únava nemůže hrát žádnou roli

KLA - SPA 3:2 - Drama bez bodového zisku

Horák: Machy má teď víc gólů než já

Permanentky na novou sezonu v prodeji!